Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.39.2011.JK8-3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 3 lit. a we fragmencie "wówczas strefę ochronną stosuje się zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii", lit. b we fragmencie "wówczas obszar oddziaływania narysowany na rysunku jest nieobowiązujący" i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVIII/590/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - środkowej części wsi Solna.

Zobacz treść planu (PDF).