Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Wrocław, obwodnica śródmiejska, ul. Irysowa.

UCHWAŁA NR XXXVIII/910/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Irysowej we Wrocławiu.

Uchwalony: 14.02.2013

Opublikowany w dzienniku urzędowym: 14.03.2013

Zobacz rysunek planu (PDF).

Treść planu (PDF).