Uchwała nr XLIII/1336/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Odry w rejonie obrębu Kozanów we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).