UCHWAŁA NR XXXVII/855/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu.

Uwagi:
TRACI MOC uchwała nr RMW z 21.10.1999 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2000 r. Nr 3, poz.24) w zakresie objętym uchwałą nr XXXVII/855/13.


Zobacz treść planu (PDF).
Zobcz rysunek planu.