Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2015r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Bogatyni Nr XCIV/1173/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie Trzciniec i Zatonie w mieście Bogatynia

Zobacz treść planu (PDF).