Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 494/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze XII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym relacji Legnica-Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora

Zobacz treść planu (PDF).