Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 520/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/453/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków

Zobacz treść planu (PDF).