Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.35.3.2018.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 25 ust. 6 we fragmencie „rozbudowę” uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie.

Zobacz treść planu (PDF).