Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2010r. o sprostowaniu błędu w uchwale Nr 336/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Zgorzelec, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 13 z dnia 25 stycznia 2010 r. pod poz. 200, w uchwale Rady Miejskiej w Górze Nr XLIV/308/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działek nr 224, 225, 226 w obrębie Glinka, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 39 z dnia 3 marca 2010 r. pod poz. 541.

Zobacz treść planu (PDF).