Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 449/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2011r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr VII/31/11 z dnia 10 marca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn

Zobacz treść planu (PDF).