Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 600/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/34/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego wsi Nowiny

Zobacz treść planu (PDF).