Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 456/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Żórawina nr IV/14/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice

Zobacz treść planu (PDF).