Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 601/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/31/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce

Zobacz treść planu (PDF).