Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 636/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłodzko nr 67/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna

Zobacz treść planu (PDF).