Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.162.1.2019.MS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 21/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk

Zobacz treść planu (PDF).