Uchwała nr XXXVI/824/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Polanowice we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).