Uchwała nr XXXVI/826/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).