Uchwała nr VI/76/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mokronoskiej i Cesarzowickiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).