Wyrok nr II SA/Wr 272/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).