Wyrok nr II SA/Wr 592/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiązów nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Wiązów

Zobacz treść planu (PDF).