Wyrok nr II SA/Wr 502/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Udanin nr XLVIII.216.2014 z dnia 25 września 2014 r. w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Dolny

Zobacz treść planu (PDF).