Wyrok nr II SA/Wr 343/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2016 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXI/150/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn

Zobacz treść planu (PDF).