UCHWAŁA NR XXXVI/827/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu.

Uwagi:
TRACĄ MOC w zakresie objętym uchwałą nr XXXVI/827/12:
1) uchwała nr LII/780/98 RMW z 05.06.1998 r. (Dz.Urz.Woj.Wrocławskiego z 1998 r. Nr 9, poz.93);
2) uchwała nr XLVI/1558/02 RMW z 21.03.2002 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 69, poz.1323);
3) uchwała nr L/1754/02 RMW z 04.07.2002 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 173, poz.2503);
4) uchwała nr XVII/495/03 RMW z 29.12.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 57, poz.1091);
5) uchwała nr V/51/03 RMW z 23.01.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Dolnosląskiego z 2003 r. Nr 20, poz.561);

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).