Wyrok nr II SA/WR 596/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. nr VI/122/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślęzą

Zobacz treść planu (PDF).