Wyrok nr II SA/Wr 643/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. nr VI/126/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Żerniki Małe

Zobacz treść planu (PDF).