UCHWAŁA NR XXXVI/828/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu.

Uwagi: TRACI MOC uchwała nr XXXVIII/2451/05 RMW z 19.05.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2005 r. Nr 117, poz.2481) w zakresie objętym uchwałą nr XXXVI/828/12.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).