mpzp uchwała nr XXIX/399/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego naprzeciwko świetlicy przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-14

Zobacz treść planu (PDF).