mpzp Uchwała nr XLVI/62/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bobolice w gminie Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]20 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]24 kB