Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie części wsi Błotnica.

Zobacz treść planu (PDF).