Uchwała nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie części wsi Mąkolno

Zobacz treść planu (PDF).