mpzp Uchwała nr IX/41/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-24

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świerzawa.pdf)MPZP Świerzawa.pdf[ ]87 kB
Download this file (Skarga Wojewody Dolnośląśkiego.pdf)Skarga Wojewody Dolnośląśkiego.pdf[ ]47 kB
Download this file (Zalacznik1.PDF)Zalacznik1.PDF[ ]3354 kB
Download this file (Zalacznik2.PDF)Zalacznik2.PDF[ ]7963 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]44 kB
Download this file (Zalacznik4.pdf)Zalacznik4.pdf[ ]26 kB