mpzp Uchwała nr XXX.221.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Zagrodno.pdf)MPZP Zagrodno.pdf[ ]503 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]1540 kB