mpzp Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu biogazowni rolniczej dla terenu działki nr 207, obręb Łaźniki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-03

Renta planistyczna:

Dla terenu oznaczonego 1RU,R - określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Złotoryja.pdf)MPZP Złotoryja.pdf[ ]110 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]8633 kB