mpzp Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Gminy Złotoryja z dnia 6 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów farm wiatrowych w obrębach Wyskok i Brennik, Gmina Złotoryja.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Złotoryja.pdf)MPZP Złotoryja.pdf[ ]140 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]6308 kB