mpzpUchwała nr LX/488/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej obejmującej działki nr geod. 427, 430, 432 oraz część dziełek nr geod. 394/1, 431/1, 428, 447/1 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno.


Data uchwalenia: 2014-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf