mpzpUchwała nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego pod eksploatację piasku kwarcowego w ramach udokumentowanego złoża „Tuchorza”


Data uchwalenia: 2014-06-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf