Uchwała nr XIX/134/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki”

Zobacz treść planu (PDF).