mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1. 310 .2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr L/364/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).