Uchwała nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Kleczew na obszarze gminy Kleczew

Zobacz treść planu (PDF).