Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VII

Zobacz treść planu (PDF).