Uchwała nr XVI/123/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap XV

Zobacz treść planu (PDF).