Uchwała nr 226/XXII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin

Zobacz treść planu (PDF).