mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.334.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mąkoszyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).