mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.300.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/336/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Osieczna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).