Powiat ostrzeszowski

mpzpUchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer ewidencyjny 2331/6 położonej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.431.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2013r. orzekające nieważność § 5 pkt 1,2,4,6 i 7, § 6, § 17 ust. 2 pkt 8, § 18 ust. 2 pkt 6, § 19 ust. 2 pkt 5, § 20 ust. 2 pkt 5, § 21 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.414.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/218/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki numer ewidencyjny 2331/6 położonej w Ostrzeszowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.205.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).