mpzpUchwała nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf