mpzpUchwała nr XLVI/382/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf