UCHWAŁA NR XIV/112/11 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Lipowej w Szamotułach. 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego

ustala się 30% stawkę stanowiącą podstawę określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.

 

 

Zobacz treść planu (PDF)