mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.272.2014.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XLV/464/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltanicznego „ Franciszkowo”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).