mpzp Uchwała nr X/48/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 176/283 oraz 175/2 obręb Wieża.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 (w plikach źródłowych)

 

Załączniki
Download this file (MPZP Gryfów Śląski.pdf)MPZP Gryfów Śląski.pdf[ ]97 kB